COVID-19

Nařízení !

Občané a nájemci budovy, kteří po datu 6.3.2020 přicestovali z Itálie, či jiných epidemiologicky rizikových zemí z hlediska výskytu koronaviru mají

do odvolání

zákaz vstupu do všech prostor budovy Polikliniky Revoluční,

Revoluční 765/ 19, Praha 1

(chodeb, čekáren i ordinací) a musí

telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo

INFOLINKY PRAŽSKÉ HYGIENY K ONEMOCNĚNÍ

COVID-19

8:00 – 20:00 hodin

Telefon: + 420 773 782 850 a + 420 773 782 856

k určení dalšího postupu.

Porušení nařízení bude považováno za vědomé šíření infekčního onemocnění a trestáno dle zákona.

Děkujeme za pochopení. Poliklinika Revoluční, s.r.o.Regulation! COVID-19


Citizens and tenants of the building who arrived from Italy or other epidemiologically hazardous countries after 6.3.2020 in terms of the incidence of coronavirus have to appeal do not entry to all areas of the Revoluční Polyclinic building, Revoluční 765/19, Prague 1 (corridors, waiting rooms and surgeries) and must by telephone contact your doctor or

PRAGUE HYGIENE INFLINES FOR DISEASE

COVID-19

8:00 am - 8:00 pm

Telephone: + 420 773 782 850 and + 420 773 782 856 to determine the way forward.

Infringement of the regulation will be considered a conscious spread of infectious disease and punished by law.

Thank you for your understanding.

Poliklinika Revoluční, s.r.o.Comments